VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 1:4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn