VietChristian
VietChristian
httl.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 2:26

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website