VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 3 | Gia-cơ 4 | Gia-cơ 5 | 1 Phi-e-rơ

Gia-cơ 4:10

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn