VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 1 | 1 Phi-e-rơ 2 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 1:25

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn