VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 1 | 1 Phi-e-rơ 2 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 1:25

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website