VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gia-cơ | 1 Phi-e-rơ 1 | 1 Phi-e-rơ 2 | 1 Phi-e-rơ 3 | 2 Phi-e-rơ

1 Phi-e-rơ 2:17

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn