VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 19 | Các Quan Xét 20 | Các Quan Xét 21 | Ru-tơ

Các Quan Xét 20:16

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Trong cả dân sự ấy có bảy trăm người tinh-binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc, mà chẳng hề sai trật.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn