VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 1 | 1 Giăng 2 | 2 Giăng

1 Giăng 1:4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn