VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 1 | 1 Giăng 2 | 1 Giăng 3 | 2 Giăng

1 Giăng 2:20

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website