VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 2 | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 2 Giăng

1 Giăng 3:20

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Vì nếu lòng mình cáo trách mình, thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn