VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 2 | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 2 Giăng

1 Giăng 3:4

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn