VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 1 Giăng 5 | 2 Giăng

1 Giăng 4:12

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn