VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 1 Giăng 5 | 2 Giăng

1 Giăng 4:19

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn