VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 1 Giăng 5 | 2 Giăng

1 Giăng 4:8

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn