VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Giăng | 2 Giăng 1 | 3 Giăng

2 Giăng 1:8

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn