VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Giăng | 3 Giăng 1 | Giu-đe

3 Giăng 1:2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn