VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 3 Giăng | Giu-đe 1 | Khải-huyền

Giu-đe 1:21

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn