VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 18 | Khải-huyền 19 | Khải-huyền 20

Khải-huyền 19:7

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn