VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2

Khải-huyền 1:12-13

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Bấy giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì; 13 vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn