VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2

Khải-huyền 1:18-19

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. 19 Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn