VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2

Khải-huyền 1:20

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta, và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy Hội thánh vậy.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn