VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 19 | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21

Khải-huyền 20:14

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn