VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 21:18

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Tường thì xây bằng bính ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn