VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 21:21

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn