VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 21:4

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn