VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3

Khải-huyền 2:23

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn