VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3

Khải-huyền 2:3

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn