VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3 | Khải-huyền 4

Khải-huyền 3:15-16

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn