VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3 | Khải-huyền 4

Khải-huyền 3:16

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn