VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 3 | Khải-huyền 4 | Khải-huyền 5

Khải-huyền 4:2

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Tức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa; thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Đấng đang ngồi đó.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn