VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Các Quan Xét | Ru-tơ 3 | Ru-tơ 4 | 1 Sa-mu-ên

Ru-tơ 4:18-22

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Nầy là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rôn. 19 Hết-rôn sanh Ram; Ram sanh A-mi-na-đáp; 20 A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sanh Sanh-môn; 21 Sanh-môn sanh Bô-ô; Bô-ô sanh Ô-bết; 22 Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn