VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 13 | 1 Sa-mu-ên 14 | 1 Sa-mu-ên 15 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 14:31

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Vậy ngày đó, dân Y-sơ-ra-ên đánh bại dân Phi-li-tin từ Mích-ma cho đến A-gia-lôn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn