VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 1 | 1 Sa-mu-ên 2 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 1:13-14

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 vả, An-ne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng; nên Hê-li tưởng nàng say, 14 bèn hỏi rằng: Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giã rượu đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn