VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 1 | 1 Sa-mu-ên 2 | 1 Sa-mu-ên 3 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 2:8

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va: Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn