VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 29 | 1 Sa-mu-ên 30 | 1 Sa-mu-ên 31 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 30:4

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Bấy giờ, Đa-vít và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc, khóc đến đổi không còn sức khóc nữa.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn