VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 10 | 2 Sa-mu-ên 11 | 2 Sa-mu-ên 12 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 11:2

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Một buổi chiều kia, Đa-vít chổi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm; người nữ ấy rất là lịch sự.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn