VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 20 | 2 Sa-mu-ên 21 | 2 Sa-mu-ên 22 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 21:10

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Rít-ba, con gái Ai-gia, bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường mình. Rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trên trời sa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu ở trên thây, và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn