VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 2 | 2 Sa-mu-ên 3 | 2 Sa-mu-ên 4 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 3:1

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Nhà Đa-vít và nhà Sau-lơ giao chiến nhau lâu ngày; nhưng Đa-vít càng ngày càng mạnh, còn nhà Sau-lơ càng ngày càng yếu.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn