Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Đạt Được Một Mục Đích Rõ Ràng Trong Cuộc Sống

[ English | Vietnamese ]

"Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng," Ê-phê-sô 3:20

Terry không bao giờ có thể đoán trước được rằng chủ của anh, cũng là một người bạn thân của anh, lại có thể cho anh nghỉ việc sau 22 năm ở với công ty này. Với tư cách là phó giám đốc của một trong những công ty cho thuê xe tải lớn nhất của nước Mỹ, Terry vừa trở về từ một hội nghị huấn luyện bên ngoài tiểu bang khi ấy anh được báo cho biết cái tin đáng sửng sốt này.

"Tại sao Thượng Đế lại đã để cho điều này xảy ra?" Terry tự hỏi như vậy. Những người bạn của anh khuyến khích anh nên dự vào trò chơi "săn lùng báu vật" (treasure-hunt), nhung lợi ích duy nhất mà anh đã có thể tìm thấy là anh đã có rất nhiều thời gian dành cho gia đình mình. Trong vòng một tháng, một công ty quốc gia cho thuê xe tải khác thuê anh làm việc, nhưng chỉ sáu tuần sau đó lại sa thải anh.

Đa số chúng ta đều có thể dính dấp đến nổi thất vọng của Terry. Chúng ta quá lấy làm lạ về chương trình và sự hướng dẫn của Thượng Đế và tự hỏi làm thể nào chúng ta có thể biết được trằng chúng ta đang ở chính giữa ý muốn của Ngài.

Lời Thượng Đế diễn tả những câu hỏi này một cách trực tiếp. Kinh Thánh trình bày rõ rệt ý muốn của Thượng Đế cho mỗi chúng ta. Sức mạnh của lẽ thật thúc đẩy và làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ cùng thêm vào tính sáng tạo và nổi hào hứng đối với bất kỳ nổ lực nào. Nó có thể kéo chúng ta ra khỏi giường mỗi buổi sáng cùng với lòng nhiệt thành được làm cho mới lại. Nó bảo cho chúng ta biết khi chúng ta đang ở vào trung tâm ý chỉ của Thượng Đế, cho chúng ta ý tưởng về mục đích, và thêm vào đó sự tự đánh giá cao của chúng ta. Thậm chí nó có thể giúp chúng ta tìm thấy (?)ĐIỀU GÌ? Hay cách sống thành công với, người bạn đời.

Ýù muốn của Thượng Đế là gì? Một Thầy thông giáo có một lần nọ đã hỏi Chúa Giê-xu cùng câu hỏi đó. Chúa Giê-xu đã bảo với ông ta rằng ý muốn cao cả nhất của Thượng Đế, điều răn lớn hơn hết là: "Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đây là điều răn đầu tiên và lớn hơn hết." (Ma-thi-ơ 22:37-38) Và tiếp theo Ngài thêm điều răn thứ nhì cũng như vậy: "Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình". Điều rất tốt đẹp này liên hệ đến tất cả về câu hỏi đó; mọi điều khác được Thượng Đế đòi hỏi tuôn tràn từ hai điều răn trên đây.

Người ta thường hỏi tôi làm thế nào để có thể biết được ý muốn riêng biệt của Thượng Đế như ai là người mà họ nên cưới, ngành nghề nào mà họ nên theo đuổi, họ có nên hay không nên thay đổi công việc và nghề nghiệp của họ. Trong nhiều năm tôi cũng đã có cùng các câu hỏi tương tự như vậy. Tuy nhiên, từ năm 1978, tôi đã biết được ý muốn của Thượng Đế dành cho tôi và tôi đã hào hứng mong mỏi điều đó trở thành hiện thực.

Tôi tin rằng Thượng Đế có điều gì đó cho mỗi chúng ta cần phải hoàn thành. Tôi đã đơn giản hoá tiến trình của sự hiểu biết và thực hành ý muốn của Thượng Đế bằng một hệ thống mà tôi gọi là "NĂM M". Nếu bạn hay một người mà bạn biết muốn "nắm chặt" ý muốn của Thượng Đế, thì kế hoạch năm điểm đơn giản này có thể giúp ích được. Hãy tưởng tượng một vòng tròn có từ Chủ Nhân (Master) ở trung tâm. Các từ như Sứ Mạng (Mission), Phương Pháp (Method), Duy Trì (Maintenance) và Người Bạn Đời (Mate) vây quanh lấy nó giống như Năm điểm trên một đường vòng.

Sơ đồ "NĂM M" minh hoạ cho cả hai yếu tố trong ý muốn của Thượng Đế - lòng yêu mến Thượng Đế và yêu thương kẻ lân cận bằng cách nêu ra năm câu hỏi. Chủ Nhân hỏi: "Ta sẽ sống cho ai?" (CHRIST) Sứ Mạng hỏi: "Thượng Đế muốn tôi làm gì? (HÃY YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC) Phương Pháp hỏi: "Làm thế nào tôi sẽ làm trọn được sứ mạng của tôi?" (LÀM SAO TÔI CÓ THỂ YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH RIÊNG BIỆT?). Duy Trì hỏi: "Làm thế nào tôi sẽ đánh giá và điều chỉnh các phương pháp của tôi?" (CỨ THỰC HIỆN NHỮNG GÌ CÓ HIỆU LỰC) Và người Bạn Đời hỏi: "Chúng ta có đồng ý về sứ mạng của chúng ta không?"(TÔI CÓ CÙNG Ý NGƯỜI BẠN ĐỜI CỦA TÔI KHÔNG?)

"Kính lạy Chúa, dường như mặc dầu khi con cần đến Ngài nhất thì con lại trông cậy vào Ngài ít nhất. Xin hãy giúp con biết kêu cầu đến Ngài trong những giờ phút rối ren, hổ thẹn, nghi ngờ, hay đau đớn.

Vì chỉ duy có Ngài mới có thể mang con trở lại vào trong trật tự.

Chuyển ngữ: Nguyễn Hữu Thịnh


© 2003 Smally Online. Used by permission.