Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Một Lời Cầu Nguyện Đặc Biệt Khi Mọi Việc Khác Đều Thất Bại

[ English | Vietnamese ]

Bạn có bao giờ có một vấn đề, một thói quen xấu, hay một mối xung đột hôn nhân mà bạn đã không thể vượt qua hay giải quyết được, bất chấp là bạn đã cố gắng cực nhọc như thế nào, là bạn đã tìm kiếm sự giúp đỡ như thế nào, và cho dù là bạn đã cầu nguyện bao nhiêu không?

Tôi có. Trong nhiều năm tôi đã tranh đấu với một mối xung đột hôn nhân mà tôi đã làm mọi thứ tôi có thể nghĩ tới để giải quyết nó - bao gồm sự tìm kiếm lời khuyên bảo đặc biệt và sự cầu nguyện một cách thường xuyên.

Cuối cùng, trong sự tuyệt vọng hoàn toàn, tôi đã cầu nguyện rằng, "Kính thưa Thượng Đế, con cầu xin Ngài chỉ cho con sự thật và thực tế của sự việc mà con vẫn còn đang góp phần trong hoàn cảnh mà con đang vấp phải."

Vào hai tuần sau đó, tôi đã được câu trả lời. Tôi đã thấy sự lệ thuộc thụ cảm của tôi. Mặc dù tôi đã không nghe lời nói lại, nhưng cái gì tôi đã thấy là điều đó bởi vì tôi đã cố gắng sửa đổi vấn đề của mọi người khác, và tôi đã mù với chính bản thân tôi! Và ở đây tôi đã nghĩ rằng tôi đã làm một người Cơ-đốc-giáo tốt! Thật sai lầm. Tôi đã làm một người cần thiết; điều đó có nghĩa là, tôi cần cảm thấy cần thiết để rồi cảm thấy được yêu và điều đó, dĩ nhiên không phải là tình yêu thật - hay bị làm hư hỏng tình yêu tốt nhất! Đó là nhu cầu.

Một khi tôi đã thấy sự thật của việc mà tôi đang góp phần vào, thì tôi đã biết rằng điều mà tôi cần phải làm là sửa đổi vấn đề của tôi. Như Chúa Giê-xu đã nói, "Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi."1 Tôi cũng nhận biết rằng chỉ có những vấn đề của một người mà tôi có thể sửa đổi đó là của chính bản thân tôi!

Tại sao phải mất một thời gian dài để lời cầu nguyện của tôi được trả lời? Bởi vì tôi đã cầu nguyện một lời cầu xin sai. Tôi đã cầu xin cho sự giải thoát từ những triệu chứng (sự xung đột bên ngoài) và không phải từ căn nguyên gây ra vấn đề của tôi.

Trong Kinh Thánh, Gia-cơ đã viết, "Lý do mà bạn không có điều mà bạn muốn là vì bạn không cầu xin Thượng Đế cho nó. Và mặc dù khi bạn cầu xin nó, bạn không được nó bởi vì cả mục đích của bạn là sai - bạn chỉ muốn cái mà sẽ cho bạn ý thích riêng tư." 2

Thật sự, chúng ta cần xử lý những triệu chứng của chúng ta, nhưng thực tế là Thượng Đế muốn chửa lành căn nguyên gốc rể của những vấn đề của chúng và làm chúng ta toàn thiện, bởi vì chúng ta không muốn đối phó với cội gốc, chúng ta có thể dễ dàng trao đổi triệu chứng này với triệu chứng khác.


Không phải là nó dễ dàng, thật không dễ chút nào,
nhưng cầu xin một lời cầu nguyện cho sự thật
là một con đường chắc-chắn-thành-công để giải quyết hầu hết những xung đột -
hay ít nhất là phần của tôi ở trong chúng nó.

Như vậy bây giờ, bất cứ khi nào tôi có một xung đột hay một vấn đề, tôi luôn cầu xin Thượng Đế để đối diện tôi với sự thật của việc mà tôi đang góp phần vào nó - chỉ khi đó tôi cầu xin Ngài chỉ cho tôi sự thật của việc mà những người khác đang góp phần, và sự thật và thực tế của toàn bộ hoàn cảnh. Điều quan trọng là luôn đối diện với sự thật về chính tôi.

Tôi đã tìm thấy rằng bất cứ khi nào mà tôi cầu nguyện cho sự thật và có ý đó, thì Thượng Đế luôn luôn trả lời. Đó là một trong những lời cầu nguyện có kết qủa nhất mà tôi hằng cầu nguyện. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Thường tôi khôn muốn đối diện với sự thật về chính tôi bởi vì tôi quá sợ sệt vì thế tôi cũng cầu nguyện rằng, "Kính thưa Thượng Đế, con tự nguyện để được làm sẵn sàng đối diện với sự thật về con, bất kể là nó có thể làm đau như thế nào."

Không phải là nó dễ dàng, thật không dễ chút nào, nhưng cầu xin một lời cầu nguyện cho sự thật là một con đường chắc-chắn-thành-công để giải quyết hầu hết những xung đột - hay ít nhất phần của tôi ở trong chúng nó.

Và khi nó đến những xung đột hôn nhân, nếu hai người một cách thành thật chịu trách nhiệm những hậu qủa và những vấn đề cá nhân chưa giải quyết của họ (mà thường là nguồn gốc của nhiều, nếu không là hầu hết, những xung đột), và mỗi người cầu xin Thượng Đế chỉ cho họ điều gì họ đang góp phần, tôi tin tưởng rằng họ sẽ có thể giải quyết được hầu hết những xung đột. Mỗi người cần có ý định làm nó với tất cả chính tấm lòng của họ, bằng không nó sẽ không có kết qủa.

Tôi đã thử nó gần đây. Nó đã có kết qủa. Sau đó tôi đã viết:

Cùng với nhau .
tay trong tay
lòng với lòng
trên đầu gối của chúng tôi
chúng tôi đụng đến ngôi bệ của Thượng Đế
và đã tìm được ơn huệ của Ngài ở đó.

Mối xung đột đã giải quyết.

Như Lời của Thượng Đế nói rằng, "ĐỨC GIÊ-HÔ-VA thì gần gủi với tất cả những người mà cầu-khẩn Ngài, tức là với tất cả những người mà cầu khẩn Ngài thành thật." 3

1. Giăng 8:32. 2. Gia-cơ 4:2-3 (TLB). 3. Thi-thiên 145:18.

Tác giả: Dick Innes
Chuyển ngữ: D. Ngô© 2001-2002 ACTS International. Used by permission.