VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Lời Con Ngợi Khen

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:1/30/2016; P: 8/8/2016; 250 xem
Xem lần cuối 7/25/2018 20:35:54
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 537 xem
Xem lần cuối 8/5/2018 13:8:10
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Quá Yêu Tôi

Tín Trần
Video (Vietnamese)
C:9/5/2015; P: 9/8/2015; 919 xem
Xem lần cuối 8/16/2018 22:57:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Trong Cha

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production
C:8/1/2015; P: 8/12/2015; 445 xem
Xem lần cuối 8/9/2018 17:16:42
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Không Giây Phút Thiếu Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:4/15/2015; P: 8/10/2016; 417 xem
Xem lần cuối 40.50 phút
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tìm

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production
C:3/31/2015; P: 5/7/2015; 549 xem
Xem lần cuối 8/4/2018 12:12:58
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vua Bình An

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production
C:2/17/2015; P: 5/7/2015; 363 xem
Xem lần cuối 8/6/2018 18:22:20
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nguyện Chúa Nắm Tay Con

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:6/26/2014; P: 8/10/2016; 347 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 11:9:14
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vâng Theo Ngài

Tín Trần
Faith Home Studio VN
C:6/20/2014; 496 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 6:12:57
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 945 xem
Xem lần cuối 8/17/2018 10:6:3
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.