VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2017 16:20:50
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Vũ Đức Nghiêm
Lễ Tạ Ơn
C:4/22/2017; 250 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/23/2017 1:40:31
Xem  Nhắn Tin
YouTube

Chừng Nào Tôi Còn Sống

Vũ Đức Nghiêm
Hoàng Diễm
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 25 xem
Xem lần cuối 8/21/2017 7:59:54
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 511 xem
Xem lần cuối 8/20/2017 1:4:42
Xem-YT  Nhắn Tin
Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 9/25/2014; 2835 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/22/2017 7:19:47
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.