VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Website, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 535 xem
Xem lần cuối 10/19/2020 13:57:44
Xem-YT  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 522 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 10:40:24
Xem-VM  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Video (Vietnamese), Website, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 1743 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 20:7:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Giáng Sinh
C:3/23/2000; 1383 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 16:41:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Phục Sinh
C:3/23/2000; 1187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 8:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1137 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:47:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 990 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 6:22:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1033 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 16:32:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Giáng Sinh
C:3/23/2000; 1660 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 2:3:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Lễ Tạ Ơn
C:3/23/2000; 2865 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 4:23:0
Nhạc và Lời  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.