VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 3328 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/17/2018 12:58:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Khi Con Đặt Niềm Tin Nơi Chúa

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/4/2018; 54 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/20/2018 7:30:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Phạm Tội Được Chúa Tha

Thanh Hữu Và Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/25/2018; 37 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2018 17:39:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 956 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/17/2018 19:56:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tâm Sự Người Mù

Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:6/20/2018; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 9:22:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 2186 xem
Xem lần cuối 7/17/2018 10:40:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 2167 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/20/2018 1:39:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 9/25/2014; 2973 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/20/2018 6:30:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Sáng Tạo

Phạm Thiên Vân
Đất Mới 7
C:6/14/2018; 23 xem
Xem lần cuối 6/25/2018 20:51:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1995 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 9:31:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.