VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 3035 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/20/2017 18:9:1
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thư Cho Cha

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Phụ
C:6/11/2017; 58 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 6:10:31
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lời Ru Của Mẹ

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Mẫu
C:6/11/2017; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 14:52:56
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Lạy Cha Yêu Thương

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 4
C:6/8/2017; 47 xem
Xem lần cuối 6/20/2017 16:46:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Vũ Đức Nghiêm
Lễ Tạ Ơn
C:4/22/2017; 232 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 20:59:2
Xem  Nhắn Tin
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 798 xem
Xem lần cuối 6/22/2017 17:26:52
Xem-YT  Nhắn Tin
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1954 xem
Xem lần cuối 6/18/2017 21:34:51
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 1968 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 5:7:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 321 xem
Xem lần cuối 6/25/2017 1:15:21
Xem-YT  Nhắn Tin
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1836 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/18/2017 5:53:18
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.