VietChristian
VietChristian
httl.org

Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 3263 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/25/2018 0:11:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 895 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/25/2018 3:6:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Hôn Nhân Trong Chúa

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/16/2018; 23 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 22:5:20
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình Ái Chúa

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese), Lễ Phục Sinh
C:3/23/2018; 34 xem
Xem lần cuối 4/6/2018 14:44:0
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bồ Câu Xinh Đẹp

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/18/2018; 17 xem
Xem lần cuối 4/25/2018 2:58:18
Xem-YT  Chia sẻ
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 2123 xem
Xem lần cuối 4/20/2018 15:22:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 2116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 19:55:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 9/25/2014; 2938 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 19:20:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1966 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/18/2018 5:17:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Tình Yêu Đến

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese)
C:4/14/2018; 22 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 19:34:17
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.