VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 596 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 19:35:40
Xem-YT  Chia Sẻ
Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 2772 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 1:37:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 329 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 20:50:15
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 235 xem
Xem lần cuối 1/15/2017 23:53:24
Xem-YT  Chia Sẻ
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1821 xem
Xem lần cuối 1/11/2017 23:57:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 1845 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2017 0:49:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1731 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 23:10:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 352 xem
Xem lần cuối 1/14/2017 4:21:40
Xem-YT  Chia Sẻ
Điều Tôi Thấu Hiểu

Điều Tôi Thấu Hiểu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/10/2015; 1608 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 1:39:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

John A. Hultman
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/6/2015; 1683 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 0:58:21
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.