VietChristian
VietChristian
httl.org

YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 81 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:3:7
Xem-YT  Nhắn Tin
Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 2935 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 23:44:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
YouTube

Bàn Chân Người Truyền Đạo

Thiên Kiều Giang
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:5/14/2015; P: 3/9/2017; 99 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 22:5:13
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 729 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 9:49:6
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 47 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:15:28
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 35 xem
Xem lần cuối 3/27/2017 23:9:35
Xem-YT  Nhắn Tin
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1895 xem
Xem lần cuối 3/26/2017 23:3:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 1907 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 20:43:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1787 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2017 10:48:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 410 xem
Xem lần cuối 3/25/2017 19:52:2
Xem-YT  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.