VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 3488 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 5:58:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 1054 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 2:3:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 2287 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 20:21:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 2264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 22:46:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 9/25/2014; 3041 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 0:51:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 2077 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 19:50:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Điều Tôi Thấu Hiểu

Điều Tôi Thấu Hiểu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/10/2015; 1994 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:3:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

John A. Hultman
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/6/2015; 2055 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 6:0:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ơn Chúa Tuyệt Vời

Ơn Chúa Tuyệt Vời

John Newton
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5
C:10/12/2012; P: 5/14/2015; 2186 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 22:14:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Niềm Vui Mới

Niềm Vui Mới

Hoàng Anh Tuấn
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5
C:10/12/2012; P: 2/24/2015; 2219 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 5:17:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.