VietChristian
VietChristian
httl.org

Đến Với Giê-xu

Đến Với Giê-xu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/24/2015; 2855 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 4:30:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 671 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 3:33:24
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 353 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 5:29:8
Xem-YT  Chia Sẻ
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1858 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 17:32:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 1872 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 3:41:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Dấu Ấn Tình Yêu

Dấu Ấn Tình Yêu

LM Ân Đức
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1766 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 4:6:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 374 xem
Xem lần cuối 2/20/2017 11:13:57
Xem-YT  Chia Sẻ
Điều Tôi Thấu Hiểu

Điều Tôi Thấu Hiểu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/10/2015; 1647 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 13:11:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

John A. Hultman
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/6/2015; 1717 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2017 3:9:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 418 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 8:39:43
Xem-YT  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 50  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.