VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Website, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 638 xem
Xem lần cuối 7/23/2021 14:49:54
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Website, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 369 xem
Xem lần cuối 7/23/2021 14:50:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 408 xem
Xem lần cuối 7/22/2021 16:56:58
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 842 xem
Xem lần cuối 7/20/2021 5:6:6
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 829 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 3:13:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Website, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 1256 xem
Xem lần cuối 7/24/2021 12:26:26
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 800 xem
Xem lần cuối 7/26/2021 8:36:57
Xem-YT  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 604 xem
Xem lần cuối 7/20/2021 5:46:6
Xem-VM  Chia sẻ
Ira Stanphill
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 508 xem
Xem lần cuối 7/19/2021 19:59:24
Xem-VM  Chia sẻ
YouTube

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Martin Luther
Website, Newsongs Channel
C:8/1/2016; P: 9/17/2016; 588 xem
Xem lần cuối 7/24/2021 8:39:54
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.