VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Website, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 315 xem
Xem lần cuối 1/2/2021 23:39:48
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 342 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 10:57:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 785 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 10:56:52
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 747 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 4:34:14
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Website, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 1187 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 3:36:57
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 741 xem
Xem lần cuối 1/17/2021 3:34:59
Xem-YT  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 541 xem
Xem lần cuối 1/11/2021 6:37:28
Xem-VM  Chia sẻ
Ira Stanphill
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 458 xem
Xem lần cuối 1/3/2021 11:53:11
Xem-VM  Chia sẻ
YouTube

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Martin Luther
Website, Newsongs Channel
C:8/1/2016; P: 9/17/2016; 537 xem
Xem lần cuối 1/16/2021 15:50:49
Xem-YT  Chia sẻ
Quốc Thi
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:8/18/2016; 707 xem
Xem lần cuối 43.03 phút
Xem-VM  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.