VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Website, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 300 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 5:56:4
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 320 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 9:47:6
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 757 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 0:49:31
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 720 xem
Xem lần cuối 9/22/2020 14:30:58
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Website, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 1153 xem
Xem lần cuối 9/21/2020 21:40:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 721 xem
Xem lần cuối 9/23/2020 17:20:16
Xem-YT  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 517 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 14:53:48
Xem-VM  Chia sẻ
Ira Stanphill
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 438 xem
Xem lần cuối 9/19/2020 6:16:7
Xem-VM  Chia sẻ
YouTube

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Martin Luther
Website, Newsongs Channel
C:8/1/2016; P: 9/17/2016; 516 xem
Xem lần cuối 9/20/2020 13:24:25
Xem-YT  Chia sẻ
Quốc Thi
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:8/18/2016; 684 xem
Xem lần cuối 9/24/2020 18:52:36
Xem-VM  Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.