VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Nơi Đồi Gô-tha

Châu Hoàng Phúc
Lễ Phục Sinh, Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:4/18/2014; 572 xem
Xem lần cuối 9.80 phút
Xem-YT  Chia sẻ
Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời

Dan­iel B. Town­er
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5
C:10/12/2012; P: 5/28/2015; 1467 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.52 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-xu Nguồn Bình An

Giê-xu Nguồn Bình An

Tường Minh
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:5/18/2013; 810 xem 1 lưu
Xem lần cuối 23.98 phút
Xem  Chia sẻ
Nhìn Vào Giê-xu

Nhìn Vào Giê-xu

Trương Lê Sơn
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:3/9/2014; 548 xem
Xem lần cuối 28.75 phút
Xem  Chia sẻ
Về Với Giê-xu

Về Với Giê-xu

Ngô Thanh Nam
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 8/31/2014; 1738 xem 10 lưu
Xem lần cuối 29.02 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Biết Đến Danh, Giê-xu

Biết Đến Danh, Giê-xu

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 3
C:10/12/2012; 1117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 30.33 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-xu Cứu Tôi

Giê-xu Cứu Tôi

Vĩnh Phúc
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 3
C:10/12/2012; 1616 xem 6 lưu
Xem lần cuối 31.42 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Về Với Giê-xu

Về Với Giê-xu

Ngô Thanh Nam
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Như Thảo
C:7/1/2010; 2511 xem 1 lưu
Xem lần cuối 31.88 phút
Xem  Chia sẻ
Summer Photo

Giê-xu Đấng Chăn Chiên

//Nhạc sĩ?
Tuyển Tập Thánh Ca Nguồn Sống, Loan Tin Mừng
C:3/23/2000; 881 xem 6 lưu
Xem lần cuối 39.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Sự Sống

Lời Sự Sống

Phạm Tuấn Hùng
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:9/21/2014; 1051 xem
Xem lần cuối 47.39 phút
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.