VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Ngày Từ Mẫu, Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ân
C:5/8/2013; 1874 xem
Xem lần cuối 6.86 phút
Xem  Chia sẻ
//Nhạc sĩ?
Tuyển Tập Thánh Ca Nguồn Sống, Tâm Hồn Hiến Dâng
C:3/23/2000; 867 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.69 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lm Thành Tâm
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 1/13/2013; 997 xem 2 lưu
Xem lần cuối 39.54 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Giáng Sinh
C:10/12/2012; 1645 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 18:6:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
//Nhạc sĩ?
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn, Khi Chúa Dừng Chân
C:3/23/2000; 1148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 18:0:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Đạt
Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ca, Thiên Ca 2
C:3/23/2000; 844 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 17:44:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Đất Mới 7
C:7/4/2018; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 17:1:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngân Hà
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Ngân Hà
C:4/24/2013; 1130 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 16:50:11
Xem  Chia sẻ
Rolf Løvland
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 1/19/2015; 1632 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 16:35:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
//Nhạc sĩ?
Tuyển Tập Thánh Ca Nguồn Sống, Tâm Hồn Hiến Dâng
C:3/23/2000; 897 xem
Xem lần cuối 2/16/2019 16:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.