VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Bình An Cho Loài Người

Bình An Cho Loài Người

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 1, Lễ Giáng Sinh
C:10/12/2012; 1232 xem 1 lưu
Xem lần cuối 15.54 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Khúc Dân Ca Đời Con

Nguyễn Lễ
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 52 xem
Xem lần cuối 8.51 phút
Xem-YT  Chia sẻ
Lời Chúa

Lời Chúa

Michael W. Smith
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 4
C:10/12/2012; 1200 xem 1 lưu
Xem lần cuối 14.68 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Hoàng Siêu
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Phục Sinh
C:3/16/2014; 1183 xem
Xem lần cuối 23.33 phút
Xem  Chia sẻ
Thống Khổ

Thống Khổ

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 1185 xem
Xem lần cuối 29.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Tại Cây Thánh Giá

Đỗ Lê Minh
Lễ Phục Sinh
C:3/23/2000; 889 xem
Xem lần cuối 46.73 phút
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Spring Photo

Người Bạn Thật

Lê Phước Đạt
Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ca, Thiên Ca 2
C:3/23/2000; 813 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2018 6:35:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Tâm Hồn Bình An

//Nhạc sĩ?
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn, Khi Chúa Dừng Chân
C:3/23/2000; 1084 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2018 6:25:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Nguồn Vui Chúa Ban

//Nhạc sĩ?
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn, Khi Chúa Dừng Chân
C:3/23/2000; 785 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2018 6:25:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Hồng Ân Cha

//Nhạc sĩ?
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn, Bài Ca Dâng Chúa
C:3/23/2000; 958 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2018 6:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.