VietChristian
VietChristian
httl.org

Đấng Sống Muôn Đời

Đấng Sống Muôn Đời

David Dong
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Phục Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Psalm Music
C:2/25/2013; 768 xem
Xem lần cuối 6.64 phút
Xem  Chia sẻ
Ơn Chúa Tuyệt Vời

Ơn Chúa Tuyệt Vời

John Newton
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5
C:10/12/2012; P: 5/14/2015; 2094 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10.30 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vinh Danh Chúa

Vinh Danh Chúa

John H. Stockton
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 1/10/2015; 919 xem
Xem lần cuối 10.74 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Vimeo

Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam

Thu Vân
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:7/27/2016; 226 xem
Xem lần cuối 12.72 phút
Xem-VM  Chia sẻ
Spring Photo

Xin Giê-xu Nghe Tiếng Khẩn Cầu

//Nhạc sĩ?
Tuyển Tập Thánh Ca Nguồn Sống, Loan Tin Mừng
C:3/23/2000; 989 xem 7 lưu
Xem lần cuối 16.62 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 2130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 31.35 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Spring Photo

Câu Chuyện Chúa Phục Sinh

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 92 xem
Xem lần cuối 33.02 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Henry Smith
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net, Lễ Tạ Ơn
C:5/11/2017; P: 12/15/2017; 206 xem
Xem lần cuối 5/27/2018 9:5:16
Xem-YT  Chia sẻ
Khắc Ghi Ơn Ngài

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tường Khanh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 3
C:10/12/2012; 1217 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 8:45:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đây Mùa Giáng Sinh

Đây Mùa Giáng Sinh

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Âm, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Giáng Sinh
C:10/12/2012; 1521 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/27/2018 8:32:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.