VietChristian
VietChristian
httl.org

YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 131 xem
Xem lần cuối 13.33 phút
Xem-YT  Nhắn Tin
Hát Mừng Vua Trời Giáng Thế

Hát Mừng Vua Trời Giáng Thế

Ngân Hà
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Ngân Hà
C:10/28/2013; 966 xem
Xem lần cuối 53.61 phút
Xem  Nhắn Tin
Tình Yêu Của Chúa

Tình Yêu Của Chúa

Ngân Hà
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Phục Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Ngân Hà
C:4/7/2014; 1470 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 0:30:24
Xem  Nhắn Tin
Summer Photo

Đồi Vắng

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Phục Sinh
C:3/23/2000; 1798 xem
Xem lần cuối 6/24/2017 0:28:35
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

George Bennard
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 1014 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 23:53:8
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Chúa Đến Đem Bình An

Trần Nhật Thanh
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL, Lễ Giáng Sinh
C:12/9/2014; 451 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 23:42:57
Xem-YT  Nhắn Tin
Niềm Vui Mới

Niềm Vui Mới

Hoàng Anh Tuấn
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5
C:10/12/2012; P: 2/24/2015; 2035 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 23:29:34
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Giê Xu Là Bạn Thật

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese)
C:8/22/2014; 802 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 23:14:27
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 455 xem
Xem lần cuối 6/23/2017 21:49:57
Xem-YT  Nhắn Tin
Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Vũ Đức Nghiêm
Lễ Tạ Ơn
C:4/22/2017; 232 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2017 20:59:2
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.