VietChristian
VietChristian
httl.org

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 631 xem 6 lưu
Xem lần cuối 18.00 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 2:20
Bùi Trung Nhơn
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:3/27/2017; P: 4/2/2017; 144 xem
Xem lần cuối 39.25 phút
Xem-YT  Nhắn Tin
YouTube

Vì Chúa Toàn Năng

Juanita Bynum
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:6/29/2014; 801 xem
Xem lần cuối 44.55 phút
Xem-YT  Nhắn Tin
Autumn Photo

Con Ðường Chúa Vẫn Ði

//Nhạc sĩ?
Tuyển Tập Thánh Ca Nguồn Sống, Trên Cánh Phượng Hoàng
C:3/23/2000; 766 xem 1 lưu
Xem lần cuối 51.17 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đêm Giáng Sinh Bình An

Đêm Giáng Sinh Bình An

Lê Anh Đông
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Giáng Sinh
C:11/23/2013; 1613 xem
Xem lần cuối 56.50 phút
Xem  Nhắn Tin
Chân Tình

Chân Tình

Nguyễn Đức Thịnh
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Thiên Tình Music, Lễ Phục Sinh
C:3/13/2013; 900 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 14:27:24
Xem  Nhắn Tin
Nhớ Về Thập Tự

Nhớ Về Thập Tự

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ân, Lễ Phục Sinh
C:3/10/2014; 820 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 14:22:16
Xem  Nhắn Tin
Come, Now Is The Time To Worship

Come, Now Is The Time To Worship

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 1
C:10/12/2012; 642 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 13:3:9
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Con Cần Cha

Con Cần Cha

//Nhạc sĩ?
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:2/25/2013; 593 xem
Xem lần cuối 10/20/2017 12:57:55
Xem  Nhắn Tin
Ca Ngợi Thiên Chúa

Ca Ngợi Thiên Chúa

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Ngày Từ Phụ
C:7/23/2014; 908 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2017 12:19:4
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.