VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 413 xem
Xem lần cuối 5.61 phút
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Chúa Luôn Bên Tôi

Thảo Lan
Lễ Tạ Ơn
C:11/29/2016; 344 xem
Xem lần cuối 19.11 phút
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Không Giây Phút Thiếu Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:4/15/2015; P: 8/10/2016; 267 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:42:43
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Vì Cha Đã Đến

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, Pianology
C:11/10/2013; P: 8/17/2016; 255 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:42:34
Xem-YT  Chia Sẻ
Vimeo

Đồng Lúa Chín Vàng

Quốc Thi
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:8/18/2016; 387 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:42:23
Xem-VM  Chia Sẻ
YouTube

Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta

Martin Luther
Liên Lạc Tác Giả, Newsongs Channel
C:8/1/2016; P: 9/17/2016; 295 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:42:11
Xem-YT  Chia Sẻ
Vimeo

Tôi Biết Ðấng Nắm Giữ Tương Lai

Ira Stanphill
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 244 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:41:55
Xem-VM  Chia Sẻ
Vimeo

Đồi Vắng

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 221 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:41:43
Xem-VM  Chia Sẻ
YouTube

Khắc Ghi Ơn Ngài

Tín Trần
Liên Lạc Tác Giả, HOW Production, Lễ Tạ Ơn
C:6/14/2014; P: 11/3/2016; 669 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:41:17
Xem-YT  Chia Sẻ
YouTube

Đêm Yêu Thương

Tín Trần
Lễ Giáng Sinh
C:11/14/2015; P: 11/14/2016; 373 xem
Xem lần cuối 2/19/2017 2:41:7
Xem-YT  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.