VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2017

Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 1982 xem
Xem lần cuối 52.33 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Fanny J. Crosby
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:3/16/2017; P: 6/25/2017; 222 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 16:47:12
Xem-YT  Nhắn Tin
Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi

Vũ Đức Nghiêm
Liên Lạc Tác Giả, Về Nguồn
C:7/27/2017; 359 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2017 16:20:50
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Nơi Dựa Nương

Nơi Dựa Nương

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5
C:10/12/2012; 762 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:59:15
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khúc Tân Ca

Khúc Tân Ca

Hoàng Siêu
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:11/3/2013; 684 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:50:40
Xem  Nhắn Tin
Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

Thu Vân
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:5/19/2014; 643 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:33:23
Xem  Nhắn Tin
YouTube

Chúa Quá Yêu Tôi

Tín Trần
Video (Vietnamese)
C:9/5/2015; P: 9/8/2015; 832 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:28:47
Xem-YT  Nhắn Tin
Summer Photo

Câu Chuyện Chúa Phục Sinh

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 36 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:26:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Mùa Đông Yêu Thương

Mùa Đông Yêu Thương

Ngân Hà
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Giáng Sinh, Liên Lạc Tác Giả, Ngân Hà
C:11/17/2012; 1002 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 15:18:31
Xem  Nhắn Tin
Jesus

Jesus

Hoàng Siêu
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:11/10/2013; 659 xem
Xem lần cuối 8/23/2017 14:20:34
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.