VietChristian
VietChristian
17 Năm Nhìn Lại

YouTube

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Vũ Đức Nghiêm
C:10/9/2016; P: 10/19/2016; 458 xem
Xem lần cuối 6.29 phút
Xem-YT  Nhắn Tin
Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

John A. Hultman
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/6/2015; 1738 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.69 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
YouTube

Nhìn Xem Cứu Chúa

Tín Trần
Video (Vietnamese)
C:6/30/2012; P: 8/25/2015; 397 xem
Xem lần cuối 36.81 phút
Xem-YT  Nhắn Tin
Vimeo

Ngài Biết Hết

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống
C:8/1/2016; 214 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:53:28
Xem-VM  Nhắn Tin
YouTube

Nào Ai Như Giê-xu

Công Tiếng
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United
C:11/30/2016; P: 3/18/2017; 31 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:38:27
Xem-YT  Nhắn Tin
Tình Chúa Bất Diệt

Tình Chúa Bất Diệt

David Dong
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Psalm Music
C:8/15/2012; 645 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:35:18
Xem  Nhắn Tin
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 1905 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:27:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Xin Tri Ân 1

Xin Tri Ân 1

Lm Thành Tâm
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 6
C:10/12/2012; P: 12/30/2012; 892 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:17:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Thập Tự Xưa

Thập Tự Xưa

George Bennard
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 980 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:7:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Giáng Sinh
C:12/15/2014; 678 xem
Xem lần cuối 3/24/2017 19:2:23
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.