VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Ơn Ngài

Khánh Đăng
Video (Vietnamese)
C:2/13/2015; P: 8/21/2015; 627 xem
Xem lần cuối 44.14 phút
Xem-YT  Chia sẻ
Đêm Giáng Sinh Bình An

Đêm Giáng Sinh Bình An

Lê Anh Đông
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Giáng Sinh
C:11/23/2013; 1712 xem 1 lưu
Xem lần cuối 44.80 phút
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Ngài

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ân
C:3/3/2012; 660 xem
Xem lần cuối 47.42 phút
Nhạc và Lời  Chia sẻ
Winter Photo

Mẹ Hiền

Lê Phước Đạt
Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ca, Thiên Ca 2, Ngày Từ Mẫu
C:3/23/2000; 1574 xem 4 lưu
Xem lần cuối 49.09 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

Dennis Jernigan
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 4
C:10/12/2012; 1097 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 21:56:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mừng Xuân Chúa Ban

Mừng Xuân Chúa Ban

Nguyễn Anh Hậu
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Năm Mới
C:2/12/2015; 1024 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 21:51:14
Xem  Chia sẻ
Bài Hát Từ Trái Tim

Bài Hát Từ Trái Tim

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ân
C:8/22/2012; 879 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 21:45:52
Xem  Chia sẻ
Nguồn Cứu Ân

Nguồn Cứu Ân

Trần Hiếu Toàn
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:8/13/2012; 569 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 21:29:30
Xem  Chia sẻ
YouTube

Lời Ca Đêm Giáng Sinh

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Lễ Giáng Sinh
C:6/9/2017; 99 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 21:29:5
Xem-YT  Chia sẻ
Winter Photo

Lạy Cha Yêu Thương

//Nhạc sĩ?
Tuyển Tập Thánh Ca Nguồn Sống, Suy Tư Bốn Mùa
C:3/23/2000; 667 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 21:28:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.