VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cảm Tạ Chúa

Cảm Tạ Chúa

//Nhạc sĩ?
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Tạ Ơn
C:10/28/2012; 1024 xem 1 lưu
Xem lần cuối 28.13 phút
Xem  Chia sẻ
Khúc Nhạc Xuân

Khúc Nhạc Xuân

Thiên Kiều Giang
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Sống Đạo Online, Năm Mới
C:1/15/2014; 1270 xem
Xem lần cuối 33.20 phút
Xem  Chia sẻ
Tình Cha Mênh Mông

Tình Cha Mênh Mông

David Dong
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Phục Sinh, Ngày Từ Phụ, Liên Lạc Tác Giả, Psalm Music
C:5/22/2013; 1530 xem
Xem lần cuối 33.21 phút
Xem  Chia sẻ
Có Một Dòng Suối

Có Một Dòng Suối

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 1
C:10/12/2012; 841 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 3:27:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sơ Lược Phúc Âm Giăng

Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5
C:6/11/2017; 106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 3:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đi Với Chúa

Đi Với Chúa

Vô Danh
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/21/2015; 2244 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 3:12:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bài Thơ Cho Cha

Bài Thơ Cho Cha

Thái Trịnh
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Ngày Từ Phụ
C:6/6/2012; 1040 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 3:5:19
Xem  Chia sẻ
Lời Chúc Đầu Xuân

Lời Chúc Đầu Xuân

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 4, Năm Mới
C:10/12/2012; 1800 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2018 2:37:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lời Nguyện Cầu Tình Yêu

Lời Nguyện Cầu Tình Yêu

An Quốc
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:2/14/2014; 846 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 2:32:52
Xem  Chia sẻ
YouTube

Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam

Thu Vân
Liên Lạc Tác Giả, Nissi United
C:7/29/2016; 312 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 1:13:11
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.