VietChristian
VietChristian
httl.org

YouTube

Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 2:20
Bùi Trung Nhơn
Liên Lạc Tác Giả, WhiteDove PL
C:3/27/2017; P: 4/2/2017; 80 xem
Xem lần cuối 54.52 giây
Xem-YT  Nhắn Tin
Cám Ơn Cha Mẹ

Cám Ơn Cha Mẹ

Bích Hạnh
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Ngày Từ Mẫu
C:5/6/2012; 1537 xem
Xem lần cuối 40.86 phút
Xem  Nhắn Tin
Spring Photo

Nhớ Mẹ Hiền

Vĩnh Phúc
Ngày Từ Mẫu
C:3/23/2000; 1746 xem
Xem lần cuối 41.96 phút
Nhạc và Lời  Nhắn Tin
Điều Tôi Thấu Hiểu

Điều Tôi Thấu Hiểu

Lê Anh Đông
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/10/2015; 1713 xem 2 lưu
Xem lần cuối 57.54 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Bài Ngợi Ca Dâng Lên Chúa

Vũ Đức Nghiêm
Lễ Tạ Ơn
C:4/22/2017; 76 xem 1 lưu
Xem lần cuối 58.61 phút
Xem  Nhắn Tin
Spring Photo

Từ Mẫu

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ca, Thiên Ca I, Ngày Từ Mẫu
C:3/23/2000; 1123 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/30/2017 6:30:47
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Tình Yêu Giê-xu

Tình Yêu Giê-xu

Đinh Hiền Nhân
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:9/19/2012; 599 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 6:17:21
Xem  Nhắn Tin
Lời Tạ Ơn

Lời Tạ Ơn

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Liên Lạc Tác Giả, Thiên Ân, Lễ Tạ Ơn
C:1/3/2013; P: 11/14/2014; 1775 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 5:51:56
Xem  Đọc   Nhắn Tin
Spring Photo

Mùa Đông Yêu Thương

Ngân Hà
Liên Lạc Tác Giả, Ngân Hà, Lễ Giáng Sinh
C:3/22/2012; 1050 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/30/2017 5:48:31
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Ca Ngợi Thiên Chúa

Ca Ngợi Thiên Chúa

Nguyễn Duy Trung
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc, Ngày Từ Phụ
C:7/23/2014; 874 xem
Xem lần cuối 4/30/2017 5:18:13
Xem  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.