VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
YouTube

Above All

Michael W. Smith
Lễ Phục Sinh
C:4/9/2020; 469 xem
Xem lần cuối 5/20/2022 12:26:27
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Hãy Đến Xem

Graham Kendrick
Lễ Phục Sinh
C:3/8/2020; 373 xem
Xem lần cuối 5/21/2022 13:11:7
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình Ái Chúa

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese), Lễ Phục Sinh
C:3/23/2018; 352 xem
Xem lần cuối 5/17/2022 12:50:3
Xem-YT  Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 409 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2022 17:35:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/21/2022 4:23:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 4, Lễ Phục Sinh
C:6/8/2017; 448 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/19/2022 21:56:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 489 xem
Xem lần cuối 5/21/2022 14:36:57
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Lễ Phục Sinh
C:11/21/2016; P: 6/11/2017; 364 xem
Xem lần cuối 5/16/2022 21:36:19
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Website, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 726 xem
Xem lần cuối 5/22/2022 3:14:46
Xem-YT  Chia sẻ
Hoàng Siêu
Website, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Phục Sinh
C:2/22/2016; 1265 xem
Xem lần cuối 5/21/2022 22:58:52
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.