VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

YouTube

Above All

Michael W. Smith
Lễ Phục Sinh
C:4/9/2020; 319 xem
Xem lần cuối 6/17/2021 14:58:47
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Hãy Đến Xem

Graham Kendrick
Lễ Phục Sinh
C:3/8/2020; 229 xem
Xem lần cuối 6/14/2021 10:6:54
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình Ái Chúa

Hoa Phụng Tiên
Video (Vietnamese), Lễ Phục Sinh
C:3/23/2018; 267 xem
Xem lần cuối 6/18/2021 12:23:7
Xem-YT  Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 316 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2021 16:34:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh
C:6/11/2017; 280 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 12:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nguyễn Bá Nguyên
Cổ Nhạc, Đất Mới 4, Lễ Phục Sinh
C:6/8/2017; 348 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/17/2021 12:15:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
YouTube

Chúa Yêu Thế Nhân

Nguyễn Anh Hậu
Lễ Phục Sinh
C:3/11/2017; P: 3/15/2017; 396 xem
Xem lần cuối 6/17/2021 12:14:50
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Lễ Phục Sinh
C:11/21/2016; P: 6/11/2017; 275 xem
Xem lần cuối 6/17/2021 21:28:24
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần

Trương Lê Sơn
Website, Nissi United, Lễ Phục Sinh
C:10/24/2016; P: 3/18/2017; 625 xem
Xem lần cuối 6/17/2021 12:15:3
Xem-YT  Chia sẻ
Hoàng Siêu
Website, Bạn Hữu Âm Nhạc, Lễ Phục Sinh
C:2/22/2016; 1161 xem
Xem lần cuối 6/17/2021 12:56:42
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.