VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
YouTube

Thượng Đế Toàn Năng

Ngọc Lê
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:11/21/2016; P: 6/11/2017; 337 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 11:28:46
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha

Nguyễn Bá Nguyên
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Lễ Phục Sinh
C:11/21/2016; P: 6/11/2017; 333 xem
Xem lần cuối 1/21/2022 22:23:4
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Jesus Nhân Lành

Nguyễn Hoàng Nam
Hoàng Diễm
C:11/14/2016; P: 6/11/2017; 335 xem
Xem lần cuối 1/22/2022 6:13:12
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Niềm Vui Diễm Tuyệt

Sưu Tầm
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 295 xem
Xem lần cuối 1/18/2022 11:42:59
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Lời Tâm Tình Ngày Xuân

Đinh Lê Phương
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Năm Mới
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 305 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 22:7:46
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Thư Cho Cha

Nguyễn Bá Nguyên
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Ngày Từ Phụ
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 367 xem
Xem lần cuối 1/24/2022 20:27:0
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Người Nữ Tài Đức

Ngọc Hân
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 289 xem
Xem lần cuối 1/14/2022 11:44:4
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Mỗi Phút Có Chúa

Sưu Tầm
Hoàng Diễm
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 279 xem
Xem lần cuối 1/24/2022 6:14:14
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ơn Chúa

Nguyễn Lễ
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 310 xem
Xem lần cuối 1/18/2022 15:25:51
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Khúc Dân Ca Đời Con

Nguyễn Lễ
Hoàng Diễm, Cổ Nhạc
C:10/10/2016; P: 6/11/2017; 288 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 9:5:37
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.