THIÊN ÂN


  1. CÓ NHỮNG BƯỚC CHÂN (2003)
  2. CHỈ CÒN LẠI TÌNH NGÀI (2011)
  3. TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN (2011)
  4. XIN ĐẾN VỚI CHÚNG CON (2012)

Giá ủng hộ:
- CD vocal: $10.00 CAD
- CD sound trax: $15.00 CAD
- Tập bài hát: $7.00 CAD
- Karaoke: $25.00 CAD
(Chi phí trả truớc khi nhận các CDs.
Chi phiếu xin pay to: Rev. Trung Nguyen)

Liên lạc:
Thiên Ân Music Productions
1155 Midland Ave. #215
Scarborough, ON. M1K 4H3
Canada
416.285.7822
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/thienan/

16,627
253,305,581