THIÊN ÂN


 1. CÓ NHỮNG BƯỚC CHÂN (2003)
 2. CHỈ CÒN LẠI TÌNH NGÀI (2011)
 3. TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN (2011)
 4. XIN ĐẾN VỚI CHÚNG CON (2012)

Album 2:
Chỉ Còn Lại Tình Ngài

Những ca khúc mới dành cho Thương Khó, Phục Sinh, Cảm Tạ, Ngợi Khen, Thờ phượng, Truyền giảng.

 1. Tình yêu Ngài ban (Phương Trinh)
 2. Chỉ còn lại tình Ngài (Thụy Long)
 3. Hãy nhìn lên (Yến Xuân)
 4. Từ khi có Giê-xu (Mai Thảo)
 5. Ngài vẫn ở bên tôi (Phương Trinh)
 6. Sao con vẫn mãi (Xuân Phú)
 7. Mẹ yêu của con (Mỹ Dung)
 8. Nhớ một mùa Đông (Xuân Trường)
 9. Nhớ về thập tự (Hương Giang)
 10. Giê-xu đã sống lại rồi! (Tuyết Mai)
Hòa âm & phối khí: David Đông
Thu âm: tại Psalm Music Recording Studio
Saxophone: Ngọc Hải
Violin: Đinh Bá Dzu
Guitar: Cao Minh Bảo
Cover designed by Tim Nguyễn

Giá ủng hộ:
- CD vocal: $10.00 CAD
- CD sound trax: $15.00 CAD
- Tập bài hát: $7.00 CAD
- Karaoke: $25.00 CAD
(Chi phí trả truớc khi nhận các CDs.
Chi phiếu xin pay to: Rev. Trung Nguyen)

Liên lạc:
Thiên Ân Music Productions
1155 Midland Ave. #215
Scarborough, ON. M1K 4H3
Canada
416.285.7822
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/thienan/

16,290
240,559,654