THIÊN ÂN


 1. CÓ NHỮNG BƯỚC CHÂN (2003)
 2. CHỈ CÒN LẠI TÌNH NGÀI (2011)
 3. TRÊN ĐỈNH BÌNH YÊN (2011)
 4. XIN ĐẾN VỚI CHÚNG CON (2012)

Album 3:
Trên Đỉnh Bình Yên

CD Trên Đỉnh Bình Yên, Album #3, gồm 10 sáng tác mới của Mục sư Nguyễn Duy Trung, do Thiên Ân Music Productions thực hiện và phát hành tại Canada, mùa Thu 2011.

Trên Đỉnh Bình Yên là nơi có Chúa Giê-xu hiện diện, là nơi có tiếng phán êm dịu: “Hỡi những ai đang mệt mõi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28).

Xin bạn hãy lắng nghe “Bài ca từ trái tim” của tôi, mời bạn “Hãy quay về” với Chúa nhân từ để cùng “Chúc tán danh Giê-xu” và rồi bạn sẽ kinh nghiệm những giờ phút an bình “Trên đỉnh bình yên” và tại “Nơi chân thập tự” tất cả những tội lỗi của bạn được tha thứ và bạn sẽ cùng tôi “Hát lên ngợi khen” và rồi bạn sẽ kinh nghiệm sự chăn dắt của Chúa yêu thương qua “Mỗi bước tôi đi”…

 1. Bài Hát Từ Trái Tim (Mai Thảo)
 2. Hãy Quay Về (Tuyết Mai)
 3. Chúc Tán Danh Giê-xu (K'long Hagim)
 4. Trên Đỉnh Bình Yên (Tuyết Mai)
 5. Nơi Chân Thập Tự (Diệu Hiền)
 6. Có Những Lần (Tuyết Mai)
 7. Hát Lên Ngợi Khen (Ban Hát Thiên Ân)
 8. Mỗi Bước Tôi Đi (Tuyết Mai)
 9. Cho Em Tìm Lại Mùa Xuân (Tố Hà)
 10. Ngài Đến Giữa Trời Đông (Tuyết Mai)
Hòa âm & phối khí: David Đông
Thu âm: tại Psalm Music Recording Studio
Saxophone: Ngọc Hải
Violin: Đinh Bá Dzu & Anh Sơn
Guitar: Dũng Đà Lạt
Cover designed by Tim Nguyễn

Giá ủng hộ:
- CD vocal: $10.00 CAD
- CD sound trax: $15.00 CAD
- Tập bài hát: $7.00 CAD
- Karaoke: $25.00 CAD
(Chi phí trả truớc khi nhận các CDs.
Chi phiếu xin pay to: Rev. Trung Nguyen)

Liên lạc:
Thiên Ân Music Productions
1155 Midland Ave. #215
Scarborough, ON. M1K 4H3
Canada
416.285.7822
Email: Bấm vào đây (click here)
https://vietchristian.com/music/thienan/

16,278
239,862,629